Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR) – Dagmar Jachková

V souvislosti s platností evropského Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) mi dovolte Vás informovat o ochraně a zapracování Vašich osobních údajů. Toto obecné Nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzických osob).

V tomto dokumentu se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR. Zároveň tímto dokumentem plním svou informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Jmenuji se Dagmar Jachková, IČ 67936971, sídlo mám na adrese Výstavní 169/20, Praha 4 , a provozuji webovou stránku Za hranice reality na adrese zahranicereality.cz věnovanou patentované metodě Access Bars a Energetic Facelift. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem mého webu, svěřujete mi v různém rozsahu své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle  776 720 051 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyjadřované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, to znamená, že:

 • zpracovávám osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především na základě oprávněného zájmu, z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti či na základě uděleného souhlasu;
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících právních důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje potřebuji k plnění smlouvy a souvisejícím službám (např. XXX, apod.);
 • vedení účetnictví: Jste-li mým zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a platbu daně z příjmů;
 • marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás zajímají informace ode mě, a to po dobu 4 let od posledního sezení nebo účasti v kurzu (pokud zákonné lhůty nestanoví jinak). Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, a to po dobu 4 let od jeho udělení (pokud zákonné lhůty nestanoví jinak). V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím kontaktního formuláře, výše uvedených kontaktních údajů nebo odpovědí na zaslaný newsletter.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu nezbytně nutnou v rámci zákonných lhůt, pokud jsem v konkrétním případě neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek se mohou na disk Vašeho počítače ukládat soubory cookies pro měření návštěvnosti a zaznamenání informace, ze které stránky přicházíte. Pokud jste mým zákazníkem, tak i pro případ zapamatování Vašeho přihlášení ke svému zákaznickému účtu. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, jako kdyby byly mé vlastní.

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup moji spolupracovníci. V žádném případě neprodávám a nebudu prodávat Vaše osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje mohu předávat třetím osobám pouze za plnění smlouvy nebo zákonných povinností.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, mohu využít služeb a aplikací zpracovatelů, kteří musí splňovat stejné zákonné podmínky při zpracování Vašich osobních údajů, jako já. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Statistiky návštěvnosti – Google Inc.
 • Poskytovatel webhostingu – WEDOS Internet a.s.
 • Sociální sítě – Facebook

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávaní dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme a budeme zpracovávat výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajištují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnuti Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo:

 • právo na informace plním touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup k údajům, které o Vás eviduji;
 • právo na doplnění či opravu údajů, pokud se u Vás něco změní
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo na výmaz (být zapomenut)
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně mimo těch subjektů, kteří jsou nezbytně nutní k plnění smlouvy (doručení objednávky s modely aut).

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazuji předchozí dokumenty k ochraně osobních údajů.