Tělesné procesy

O čem jsou tělesné procesy Access Consciousness®?

Naše těla sama o sobě jsou přitahována doteky, jen my sami jim někdy bráníme v přijímání nových možností a přepisu starých otisků.
Pokud se nás někdo dotýká nebo když se my dotýkáme těla, začne se vytvářet pole vděčnosti, přínosu, důvěry, zranitelnosti a úcty. Otevírá to dveře větším možnostem a laskavé komunikaci se svým tělem. Chtěli byste vypadat jinak a zažívat nové pocity ve svém těle, umět odklonit bolest, ozdravit buňky a občerstvit vědomí těla?
JSTE OCHOTNI aktivovat výsostný potenciál těla a naučit se pracovat s energií Access tělesných procesů?

Cena jednotlivého procesu je 1600,- Kč.

tělesný proces platba

tělesný proces platba

REGISTRACE ZDE: https://forms.gle/6H3R3GuvVW7SJc6AA
Platbu lze uskutečnit převodem  NA ÚČET  (informace v registraci),
nebo nově přes QR kód

22.2. 2023 –   Certifikovaný kurz OBNOVENÍ CITLIVOSTI V TĚLE (NOVÝ PROCES 2023)   od 17:00 – 20:00  – TĚLESNÝ PROCES ACCESS CONSCIOUSNES, investice do sebe  1600 Kč

Obnovení naší citlivosti jednak k vnímání polohy a pohybu těla v gravitačním poli, jednak k obnovení uvědomění si polohy jednotlivých segmentů těla vůči sobě. Propriocepce neboli česky „polohocit“ je smysl, který nás informuje o poloze těla nebo jeho částí v prostoru, o jeho případném pohybu, je to smysl, díky  němuž lze vůbec udržet v gravitačním poli Země určitý postoj a vykonávat cílené pohyby. Na rozdíl od mnoha jiných smyslů, bez nichž se tělo hůře či lépe obejde, nedostatečná propriocepce vede vždy v mírnějších případech ke zvýšenému riziku zranění, v horších případech pak k neschopnosti se hýbat či vůbec stát na nohách.
1.3. 2023 –   ODSTRANĚNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ UMĚLOU INTELIGENCÍ  (NOVÝ PROCES 2023) od 17:00 – 20:00 Certifikovaný kurz – TĚLESNÝ PROCES ACCESS CONSCIOUSNESS, investice do sebe  1600 Kč
Odstranění všech naprogramování skrze umělou inteligenci (např. vliv mobilů, čipování ve vakcinách a jiné další naprogramování), které přetváří naše buňky, molekuly, myšlenky a implementuje jiné, než přirozené mechanismy, které nejsou tělu vlastní.

8.3. 2023 –   Certifikovaný kurz OTEVŘENÍ KAPACIT MIMO REALITU  od 17:00 – 20:00  – TĚLESNÝ PROCES ACCESS CONSCIOUSNESS, investice do sebe  1600 Kč

Aktivace veškerých kapacit, které hlava dosud nepobrala a tím nedovolila, aby se propsaly do vaší reality. Energetické propojení s tělem do zcela nového místa ve vás, které otevírá mnohem více kapacit, než jste doposud měli ve své realitě.

15.3. 2023 – Alternativní zdroje energie (NOVÝ PROCES 2023) od 17:00 – 20:00

TĚLESNÝ PROCES ACCESS CONSCIOUSNESS, , investice do sebe  1600 Kč 
Otevření, PROBUZENÍ a rozproudění altenativních zdrojů, které vás nikdy nenapadlo si vybrat.

22.3. 2023 –   ODSTRANĚNÍ SOMATIZACE DO TĚLA (NOVÝ PROCES 2023) od 17:00 – 20:00

Eliminace projevů duševních pochodů v oblasti tělesné. Jedná se tedy o odstranění mechanismu, vyjadřujícího nezpracované emoční prožitky prostřednictvím tělesných symptomů. Propouštíme to, co se v těle somatizovalo a tendenci těla přebírat psychické zátěže do své struktury a převádět je na neduhy.

29.3. 2023 –   HOLOGRAFICKÁ MUTACE IMUNITY  (NOVÝ PROCES 2023) od 13:00 – 16:00

Certifikovaný kurz HOLOGRAFICKÁ MUTACE IMUNITY  (NOVÝ PROCES 2023)  – TĚLESNÝ PROCES ACCESS CONSCIOUSNESS
Holografická mutace imunitního systému. Tam, kde imunitu vnímáme jako něco pevného, dokážeme proměnit holografickou projekci.

5.3. 2022 –   OTEVŘENÍ KAPACIT MIMO REALITU  od 17:00 – 20:00

Certifikovaný kurz – TĚLESNÝ PROCES ACCESS CONSCIOUSNESS
 Aktivace veškerých kapacit, které hlava dosud nepobrala a tím nedovolila, aby se propsaly do vaší reality.
Časový předpoklad KURZŮ: 3h (u procesu MTVSS 3,5 h)
Místo: Časoprostor, Výstavní 169/20, Praha 4
Není třeba žádný předchozí kurz na žádný z těchto kurzů.
Proces se naučíte spouštět a zároveň jej dostanete
Obdržíte certifikát o absolvování a můžete proces poskytovat.
🎀🍀Těším se na vás
Dagmar Chanten